FANDOM


Episode # Title Screenplay Storyboard Animation Directors Unit Director Key Animation Airdate Adapted From
01 Robots & Fantasy Michiko Yokote Yusuke Yamamoto
 • Atsushi Irie
 • Kenichirō Katsura
Atsushi Nakayama
 • Atsushi Irie
 • Daisuke Agata
 • Hidetaka Tenjin
July 2, 2017
02 Hero & Beast Michiko Yokote Shinsaku Sasaki
 • Masateru Tanigawa
 • Yuuko Yahiro
Katsuya Shigehara
 • Hidetaka Tenjin
July 9, 2017
03 Scrap & Build Michiko Yokote Yusuke Yamamoto
 • Noriyasu Yamauchi,
 • Shinichiro Kajiura,
 • Yumiko Kinoshita,
 • Seiji Saruwatari
Yoshihiro Mori 
 • Hidetaka Tenjin
 • Kai Lun You
July 16, 2017 Chapter 10. Everyone's Beginning
Chapter 11. Let’s Design, Build and Assemble
Chapter 12. Let’s Have A Mock Duel
04 Light & Shadow Michiko Yokote Shogo Kawamoto 
 • Won Chang Hee
Mamoru Koho July 23, 2017
05 Hide & Seek Michiko Yokote Shinsaku Sasaki
 • Hideki Sakai
 • Shou Kojima
 • Yoshiko Nakajima
Katsuya Shigehara  July 30, 2017
06 Trial & Error Kimura Kazu Shogo Kawamoto
 • Yuzawa Yu
Atsushi Nakayama August 6, 2017
07 New & Old Kimura Kazu Masashi Kojima
 • Keiichiro Kajira,
 • Noriyasu Yamauchi,
 • Seiji Saruwatari
Yoshihiro Mori Kai Lun You August 13, 2017
08 Secret & Quest Kimura Nori Noriwa Munenori
 •  Yasuhito Kikuchi,
 • Atsushi Irie,
 • Utada Takashi,
 • Yamamoto Mariko,
 • Sakai Hideno,
 • Sato Ko
Shuhei Yagi Sawa, August 20, 2017
09 Force & Justice Michiko Yokote  Shinsaku Sasaki
 •  Kazuyuki Iida,
 • Kenichi Hattori,
 • Kazuhiko Cotabuchi,
 • Kim Myung Sim
 Kazuya Fujishiro August 27, 2017
10 War & Princess Michiko Yokote  Tetsuhito Saito
 • Akira Kojima,
 • Kazuhisa Kosuge,
 • Atsushi Shibata,
 • Masatari Tanikawa,
 • Shunpei Mochizuki,
 • Masahiro Yamanaka
Katsuya Shigehara September 3, 2017
11 Hit & Away Kimura Nori Shogo Kawamoto
 • Noriyasu Yamauchi,
 • Seiji Saruwatari,
 • Yumiko Kinoshita,
 • Hidenori Sakai,
 • Atsushi Shibata,
 • Akira Kojima
Yoshihiro Mori September 10, 2017
12 Knight & Dragon Kimura Susumu, Kawamoto Shogo 
 •  Hidehide Sakai,
 • Takuro Sakurai,
 • Katsusuke Shimizu,
 • Miko Nakashima,
 • Shuhei Yagi Sawa,
 • Mariko Yamamoto
Atsushi Nakayama September 17, 2017
13 Heaven & Earth Yokote Michiko Shozo Kamoto, Yusuke Yamamoto
 • Atsushi Irie,
 • Akira Kojima
 • Hidenori Sakai, 
 • Atsushi Shibata,
 • Masatari Tanikawa,
 • Yu Yonezawa
Katsuya Shigehara September 24, 2017